9 april 2020, in de Telegraaf, wederhoor door Apostolisch Genootschap onder interview over het boek Apostelkind