Recensies

in kranten & tijdschriften

Goddelijke hormonen – De Groene Amsterdammer
beeld Gabriël Kousbroek, 17 juni 2020

beeld Typex, 8 mei 2020

“Apostelkind is een intrigerend verhaal over hoe mensen, kinderen leven in een gemeenschap dat weliswaar geleid wordt door een streng regime, maar waar de trouwe aanhangers toch ook saamhorigheid, plezier en geluk met elkaar vinden. 9 juni 2020.”

online besprekingen

  • Bespreking van Apostelkind door Erik Zwart (actief lid van het Apostolisch Genootschap) in Op de keeper beschouwd (site verbonden aan Apostolisch Genootschap) : ‘Ook ik was een apostelkind.’ 28 mei 2020.

Pagina bekijken