Impact van het boek

  • EEN SAMENVATTING: een tijdlijn, met de belangrijkste gebeurtenissen na de boekpublicatie

Lezen scherpt je brein, verschaft kennis en vaardigheden, verruimt je blik, lezen verrijkt, biedt inzicht, en inspireert tot kritisch en reflectief denken. En mensen genieten van lezen. Ze verplaatsen zich in een andere wereld; dat geeft plezier en genoegen. En als het lezen een verandering bij de lezer teweegbrengt, dan heeft dat ook gevolgen voor de wereld om hem heen: het boek heeft dan impact op de samenleving.” – Bron: rapport ‘De impact van het boek’, geschreven door Blueyard in opdracht van KVB Boekwerk, het kennis- en innovatieplatform voor de boekensector.