Eerste reacties APG (april-oktober 2020)

Aanvulling oktober 2020 tot heden: ‘under construction’, volgt later…

Hieronder volgt een overzicht van de reacties van het Apostolisch Genootschap, vlak na de publicatie van ‘Apostelkind’. Het overzicht betreft het voorjaar en de zomer van 2020. Klik hier voor de gebeurtenissen in najaar 2020, met verklaring en videoboodschap van apostel Bert Wiegman, met excuses en erkenning voor het recente verleden (tot 2001).

Apostel Bert Wiegman (bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap) reageert binnen een paar weken na de publicatie van ‘Apostelkind’ op het boek (22 april 2020).

 • Reactie op het boek van Bert Wiegman (apostel/ bestuursvoorzitter van het Apostolisch Genootschap), 22 april 2020. De bestuursvoorzitter van het Genootschap (apostel Wiegman) betoont in een filmpje zijn medeleven met de apostelkinderen, en kondigt onderzoek aan (zie hier, en zie hier).
 • Het filmpje wordt meer dan 100 keer gedeeld, en er volgen bijna 700 felle reacties van leden en ex-leden. Er is kritiek op Wiegmans videoboodschap omdat 1) het idee wordt gewekt dat het slechts om een aantal individuele herinneringen gaat, terwijl het boek een systeem beschrijft op basis van gedegen onderzoek met verifieerbare feiten 2) van erkenning of excuses geen sprake is 3) de schrijver van het boek persoonlijk wordt aangesproken, terwijl het om de inhoud van het boek zou moeten gaan 4) het verleden tot nu toe is weggestopt en dat het tijd om niet meer weg te kijken van de feiten tussen 1946 en 2001, en zeker niet te bagataliseren 5) het hoog tijd is voor openheid en transparantie, zonder zich te verschuilen achter ‘het Genootschap heeft een tijdovereenkomstig geloof’ en ‘nu is het allemaal anders’.
 • Naar aanleiding van de videoboodschap zijn er in de weken erna zo’n 145 reacties binnengekomen bij het Dienstencentrum van het Genootschap in Baarn, zo staat op de website.
 • In april, mei en juni reageert het Apostolisch Genootschap op het boek (via ‘wederhoor’) in Nederlands Dagblad, Telegraaf, Reformatorisch Dagblad, Monitor en NRC. Klik hier voor een overzicht van de interviews in deze kranten.
 • Op 1 juli houdt apostel Wiegman een dienst in Groningen waarbij hij het boek Apostelkind kort noemt en daarna vertelt over zijn werk als kindercadioloog waarbij hij medicijnen moet toedienen die bij 2% van de kinderen nare bijwerkingen veroorzaakt, wat hij als dilemma ervaart maar ‘het middel moet dan niet van de markt’ want dan zou je de overige 98% hun extra ‘gezonde levensjaren’ daarmee ontnemen. Het gebruik van deze metafoor leidt wederom tot felle reacties van ex-leden (zie bv hier, onder het transcript van Wiegmans relaas).
 • In de zomermaanden van 2020 organiseert het Genootschap 8 gesprekken met zo’n 38 leden en ex-leden, onder leiding van apostel Wiegman, een apostolisch bestuurslid, een apostolische psycholoog en twee medewerkers van het bureau Dialogue, zie bv hier en hier en hier .
 • Het Genootschap verstuurt verschillende perberichten naar media over deze gesprekken, namelijk op 19 mei, op 13 juli, en op 18 juli, waarin o.a. wordt gesteld dat er binnen het Genootschap sprake is geweest van ‘kritiekloze volgzaamheid die van leden werd gevraagd’ met ‘persoonsverheerlijking van de apostel’ en een ‘doofpot-oplossing voor menselijk leed’.
 • De resultaten worden half juli al (voorbarig) op verschillende plekken bekendgemaakt (zie bv. Nieuw Wij en Reformatorisch Dagblad en Friesch Dagblad) met koppen als ‘Apostolischen geven fouten toe.’
 • Het eindrapport wordt op 1 september 2020 gepubliceerd, op de eigen website van het Genootschap, met een samenvatting van de bijeenkomsten (de zgn. rode draden) en een overzicht van de pijnpunten (een verzameling post-its). Het Genootschap stuurt geen persberichten naar media over dit eindrapport.
 • Interview met Arjan en Marjoleine Bosch (ex-apostelkinderen uit Harderwijk). ‘Apostelkind: ik vraag alleen erkenning’ op 10 september 2020. (Klik ook hier voor het artikel).
 • Analyse van C.E. op 16 September 2020 (apostelkind tussen 1965 en 2015) over de acties van het APG nav het boek Apostelkind, en met name de dialooggesprekken.
 • Erkenning en excuses door het Genootschap nav het boek Apostelkind en de dialooggesprekken, op 11 oktober 2020, met een verklaring en de videoboodschap, door apostel Bert Wiegman, en klik hier voor een overzicht van de gebeurtenissen
verklaring Genootschap 11 oktober 2020, bron: website Apostolisch Genootschap

 • zie ook: