Het Apostolisch Genootschap laat ons in een reactie weten: “We betreuren het dat Renske en anderen, kinderen in de jaren zeventig en tachtig, van het hiërarchisch leiderschap uit die tijd nog zoveel last hebben. We kennen onze historie en hebben ervan geleerd, zodat we ons konden ontwikkelen tot de open, vrijzinnige levensbeschouwing die we nu zijn. (…) Sinds 2001 voerden we meerdere gesprekken met (oud-)leden, en zolang er behoefte aan is, blijven we daar ruimte voor vrijmaken. Verder kan iedereen altijd contact opnemen met de onafhankelijke vertrouwenspersoon. Op onze website is hier meer over te vinden.”

  • 7 april 2020, op website van de Monitor, wederhoor door Apostolisch Genootschap onder interview over het boek Apostelkind