over mij…

Sinds 2006 woon ik in Engeland. Daar werk ik als ‘associate professor’ op het ‘Department of Politics and International Studies’ van Warwick University. Eerder was ik verbonden aan de universiteiten van Leiden, Boulder, en Harvard.

Mijn algemene onderzoeksinteresse ligt in onderwerpen als transitie en consolidatie van regimes, het opbouwen van politieke instituties in verdeelde samenlevingen (vooral na oorlog en conflict), religie en politiek, de kritische burger en tevredenheid naar democratie. Over deze thema’s schreef ik wetenschappelijke artikelen, twee boeken over politiek in Afrika en twee boeken over democratie, allemaal in het Engels. In 2020 verscheen mijn eerste Nederlandse nonfictie boek over het opgroeien in een gesloten religieuze groep. Het boek is een persoonlijke én feitelijke zoektocht naar de geschiedenis van de apostolische beweging (sinds 1830), de rol van mijn familie hierin (sinds 1901), en eigen ervaringen (sinds 1973). In het boek vervlecht ik herinneringen met archiefmateriaal, zoals apostolische liederen, kringmappen en ‘richtlijnen voor de jeugdzielsverzorging’, wekelijkse overdenkingen van de ‘Leidsmannen’ van de groep, maandbladen en dagboeken.

Op basis van mijn expertise geef ik les in vraagstukken rondom democratie en vrijheid, politieke systemen en maatschappelijke verdeeldheid, economische en sociale ongelijkheid, conflicten en oorlog. Hierbij richt ik me altijd op de empirische realiteit, waarbij meerdere landen of systemen met elkaar worden vergeleken. Ik vind het belangrijk dat studenten niet alleen in aanraking komen met kwalitatieve maar ook met kwantitatieve onderzoeksmethoden; en niet alleen met academische vaardigheden maar ook met creatieve uitdagingen zoals het maken van korte films. Voor het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal kreeg ik een ‘fellowship’ van het Institute for Advanced Teaching and Learning.

Naast het lesgeven aan studenten heb ik met veel plezier meegeholpen tijdens het ontwikkelen van theatervoorstellingen, over natie-vorming na burgeroorlogen (klik hier en hier) en over utopieen en dystopieen (klik hier en hier en hier). Ook werkte ik samen met Big Brum, een theatergroep die sinds 1984 zich inzet voor ‘Theatre-in-Education’, ten behoeve van jongeren in de arme buurten van Birmingham. Op de militaire academie in Swindon (the Defence Academy of the United Kingdom) heb ik lesgegeven aan de Higher Command and Staff Course, een selectieve cursus voor hoge legerofficieren uit Engeland, Amerika en andere NAVO-bondgenoten.

Tot nu toe heb ik 13 promovendi begeleid tijdens hun promotie-onderzoeksprojecten op het gebied van de Vergelijkende Politicologie. Deze projecten vergelijken politieke systemen tussen (of binnen) verschillende landen zoals Engeland en België, Colombia en Venezuela, Egypte en Tunesië, Singapore en Hong Kong, Burkina Faso en Uganda, Turkije, Irak en Algerije. Tien promovendi hebben hun onderzoek inmiddels met succes verdedigd, en zijn nu werkzaam op universiteiten in Colombia, Hong Kong, Irak, Oostenrijk, Tsjechië, en natuurlijk Engeland. Ook was ik externe examinator van proefschriften verdedigd aan universiteiten in Engeland, Ierland, Nederland, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Op dit moment richten mijn onderzoeksplannen zich op 1) de aantrekkingskracht van autoritaire leiders 2) initiatieven rondom democratische innovatie 3) de relatie tussen religie, samenleving en politiek.

Een langere beschrijving van mijn loopbaan tot nu toe