langer c.v.

Opgegroeid in Het Gooi, in twee parallelle werelden (zie boek ‘Apostelkind’)

Verhuisd naar Leiden om daar in 1991 te beginnen aan allerlei studies die ik niet heb afgemaakt zoals rechten en antropologie. Na maandenlang antropologisch veldonderzoek in het geisoleerde en snikhete Tambacounda (Senegal) keerde ik terug naar Leiden waar ik afstudeerde in politicologisch statistisch onderzoek van moderniserings- en marxistische theorieen. In 1997 begon ik aan promotie-onderzoek naar democratiseringsprocessen, met Peter Mair en Wil Hout als mijn promotoren.

Loopbaan

Tijdens mijn promotietijd ben ik ‘visiting fellow’ geweest aan de University of Colorado (Boulder, USA) en Michigan State University (East Lansing, USA). Ook volgde ik zomerscholen in statistiek, methoden en technieken aan Essex University (Colchester, UK) en University of Michigan (Ann Arbour, USA).

In 2001 promoveerde ik tot doctor in de politicologie aan de Universiteit van Leiden. Mijn academische werk heeft meerdere academische prijzen gekregen waaronder de “Daniël Heinsiusprijs” van de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek, en de “Carl Beck Award” van de International Studies Association. In mei 2002 ontving mijn proefschrift over wereldwijde democratiseringsgolven de prijs voor de beste dissertatie, de “Jaarprijs Politicologie” van de Nederlandse-Vlaamse Vereniging van Politicologen.

In 2002 en 2003 werkte ik als postdoctoraal wetenschapper aan Harvard University (USA), bij het Belfer Center, waar ik voor 50% onderzoek deed in het International Security Program, en voor 50% in het Peace Programme. In 2003 ontving ik de ‘NWO TALENT award’. In 2004 begon ik aan een NWO-onderzoeksproject aan de Universiteit van Leiden over designs van politieke instituties in verdeelde samenlevingen.

In 2006 verhuisde ik naar Engeland om daar te gaan werken aan Warwick University. Daar ben ik als ‘associate professor’ verbonden aan het ‘Department of Politics and International Studies’. Dit department staat steevast in de top van alle Britse politicologen-departementen; zo staat het nu op plek 4 van alle 85 departmenten in het Verenigd Koninkrijk volgens The Complete University Guide 2021, en op de eerste plek in de Times/Sunday Times Good University Guide league table 2020.

Onderzoek: projecten en ervaring

Mijn algemene onderzoeksinteresse ligt in onderwerpen als democratische transitie en consolidatie, vrijheid en participatie, het opbouwen van politieke instituties in verdeelde samenlevingen (vooral na oorlog en conflict), religie en politiek, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en technieken. Meer specifiek ligt mijn expertise in definities van democratie, het verklaren van regiem-transities, de kritische burger en tevredenheid naar democratie.

Op basis van mijn expertise vroeg het Britse Ministerie van Buitenlandse Zaken om advies. Ook werd ik geselecteerd voor de Leadership Course for Higher Education ‘Aurora’ en ik volgde deze opleiding aan de ‘Leadership Foundation for Higher Education UK, te Londen. Tevens hebben theatergroepen om advies gevraagd tijdens de ontwikkeling van hun nieuwe shows – ik werkte vooral samen met shows rondom de thema’s van natie-vorming na burgeroorlogen (klik hier en hier) en theatervoorstellingen over utopieen en distopieen (klik hier en hier).

Op dit moment richten mijn onderzoeksplannen zich op 1) de aantrekkingskracht van autoritaire leiders 2) initiatieven rondom democratische innovatie 3) de relatie tussen religie,samenleving en politiek.

Onderwijs: projecten en ervaring

Met veel plezier heb ik lesgegeven in veel verschillende vakken (op BA, MA en PhD niveau), vooral in de vakgebieden van algemene politicologie, vergelijkende politicologie, en ook statistiek en onderzoeksmethoden.

In 2011 en 2012 ontving ik een fellowship en prijs van het Institute for Advanced Teaching and Learning, voor innovatief onderwijs, dat mede resulteerde in het project ‘What, why democracy? Research and Film Projects about Democracy: Students, Academics and Filmmakers United.’ Dit multidisciplinaire initiatief combineert wetenschappelijk onderzoek met filmprojecten van studenten rondom de thema’s van democratie en vrijheid. Ook werkte ik in 2014 samen met Big Brum, een theatergroep die sinds 1984 zich inzet voor ‘Theatre-in-Education’, ten behoeve van jongeren in de arme buurten van Birmingham.

Tussen 2013 en 2015 was ik betrokken bij het opzetten van Warwick’s Q-step Centre, en als coordinator zette ik het lesprogramma op voor de politicologen. ‘Q-Step’ is bedoeld om binnen de Britse sociale wetenschappen meer ruimte te bieden aan training in de statistiek voor medewerkers en studenten, als reactie op het tekort aan dit soort expertise in het Verenigd Koninkrijk.

Aan de universiteit van Warwick geef ik momenteel les in de volgende vakken: ‘Core Issues in Comparative Politics’ (BA-niveau) en ‘Democratisation and Development’ (MA-niveau) en de ‘The Value of Democracy’ (MA-niveau). Op de militaire academie in Swindon (the Defence Academy of the United Kingdom) heb ik lesgegeven aan de Higher Command and Staff Course , een selectieve cursus voor hoge legerofficieren uit Engeland, Amerika en andere NAVO-bondgenoten.

Supervisie van promovendi

Tot nu toe heb ik 13 promovendi begeleid tijdens hun onderzoeksprojecten op het gebied van de Vergelijkende Politicologie. Deze projecten vergelijken politieke systemen in verschillende landen zoals Engeland en België, Colombia en Venezuela, Egypte en Tunesië, Singapore en Hong Kong, Burkina Faso en Uganda, Turkije, Irak en Algerije. Tien promovendi hebben hun onderzoek inmiddels met succes verdedigd, en zijn nu werkzaam op universiteiten in Colombia, Hong Kong, Irak, Oostenrijk, Tsjechië, en natuurlijk Engeland. Ook was ik externe examinator van proefschriften verdedigd aan universiteiten in Engeland, Ierland, Nederland, Noorwegen en Zuid-Afrika.

Publicaties (selectie)

· Doorenspleet, R. (2000). Reassessing the three waves of democratization. World Politics, 52(3), 384-406

· Doorenspleet, R. (2005). Democratic Transitions: Exploring the Structural Sources during the Fourth Wave. Boulder: Lynne Rienner Publishers

· Renske Doorenspleet and Petr Kopecký (2008). ‘Against the Odds: Deviant Cases of Democratization,’ Democratization, Vol. 15, No. 4, pp. 697-713

· Renske Doorenspleet and Cas Mudde (2008). ‘Upping the Odds; Deviant Democracies versus Theories of Democratization, Democratization, Vol. 15, No. 4, pp. 815-832

· Doorenspleet, R. (2010). ‘Public support versus dissatisfaction in new democracies: an ‘inside challenge’?’ in P. Burnell and R. Youngs (eds.), Democracy’s New Challenges to Democratization, London: Routledge, pp. 93-116

· Doorenspleet, R. (2012). ‘Critical Citizens, Democratic Support and Satisfaction in African Democracies’ in International Political Science Review, vol. 33 no. 3, pp. 279-300

· Doorenspleet, R. (2013). One-Party Dominance in African Democracies, Lynne Rienner Publishers, Boulder: USA, with Lia Nijzink

· Doorenspleet, R. (2014). Political Parties, Party Systems and Democracy In Africa , Palgrave Macmillan, with Lia Nijzink

· Doorenspleet, R. (2015). Where Are the People? A Call for People-Centred Concepts and Measurements of Democracy. Government and Opposition, 50(3), 469-494

· Doorenspleet, R. (2019). Rethinking the Value of Democracy, Palgrave Macmillan

· Doorenspleet, R. (2020). Apostelkind, Balans