‘Hopelijk startpunt meer openheid’

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-6-1024x519.png

Bron: Nederlands Dagblad, 14/10/2020

‘Hopelijk startpunt meer openheid’

De verklaring en excuses van het Apostolisch Genootschap vormen een keerpunt en hopelijk een beginpunt voor meer openheid van de humanistische gemeenschap. Dat zegt Renske Doorenspleet, ex-lid en de schrijfster van het boek Apostelkind.

·         Ilona de Lange  14 oktober 2020 

·          Coventry

‘Het begint nu pas echt open te breken’, zegt Doorenspleet. Over haar jeugd in de gesloten gemeenschap schreef ze een boek dat in april uitkwam. Sindsdien heeft de universitair hoofddocent meer dan driehonderd brieven en mails ontvangen van andere ‘ex-apostelkinderen’ die zich herkennen in haar verhaal.

‘De storm is nog niet gaan liggen’, zegt Doorenspleet. ‘Ik ontvang nog steeds gemiddeld drie brieven per week. Er heerst nog ongelofelijk veel angst en schaamte bij andere apostelkinderen. Het is zó belangrijk dat zij zich ook gaan uitspreken, niet alleen binnen families of naar mij, maar ook daarbuiten.’

Inmiddels is de website apostelkinderen.nl in het leven geroepen door enkele ex-leden. Daarop delen zij hun ervaringen over machtsmisbruik van de geestelijke leiders, groepsdruk en het verlies van een eigen identiteit. Op haar eigen website, die haar naam draagt, schrijft Renske Doorenspleet dat het opschrijven en uitwisselen van feiten en ervaringen belangrijk blijft. ‘Zo kunnen we antwoorden krijgen op de vraag hoe het heeft kunnen gebeuren dat een grote groep kinderen opgroeide in parallelle werelden, zonder dat ‘de buitenwereld’ dit door had. Daar ben ik voorlopig nog niet klaar mee.’

Het Genootschap organiseerde naar aanleiding van Apostelkind deze zomer gesprekken met ex-leden. Zij gaven aan dat het Genootschap indoctrinerend en gesloten was, en het de ‘apostel’ (bestuursvoorzitter) verheerlijkte, aldus het rapport dat begin september uitkwam. Zondag bood de bestuursvoorzitter van deze humanistische gemeenschap in een video excuses aan voor de ‘normerende cultuur binnen de groep’ die leden tussen de jaren ‘60 en eind ‘90 beschadigde. Het Apostolisch Genootschap biedt nu een extern, onafhankelijk meldpunt aan en professionele ondersteuning voor leden en ex-leden die willen praten over hun ervaring. Daarmee willen ze recht doen aan de mensen die pijn uit het verleden met zich meedragen.