Apostolisch Genootschap stopt ermee

Handdoek in de ring. Mooi geweest. Wie(gman) doet het licht uit?